Hvad sker der med dine personlige data?

Privatlivspolitik

hos Landau

I forbindelse med, at du sender en jobansøgning eller et CV eller indgår i et rekrutteringsforløb hos Landau Headhunting, er det vigtigt, at vi gør dig bekendt med vores politik for behandling af dine personoplysninger. Dette gælder uanset, om det er os, der tager kontakt til dig, eller om du søger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag.

De personoplysninger, du afgiver i forbindelse med fremsendelse af din jobansøgning eller på anden vis som led i et rekrutteringsforløb, bliver alene anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af en rekrutteringsproces, eller i forbindelse med en eventuel ansættelse. Ansøgninger beholdes ved ansættelse, ellers slettes de efter endt rekruttering.

Personoplysningerne indsamles og opbevares af:

Landau Headhunting, Saxogade 9, 1. th, 1662 København V. CVR: 39528525

Vores kontaktperson for spørgsmål om behandling af persondata i forbindelse med HR-aktiviteter er Mette Landau, der kan træffes på 2190 2188 eller pr. mail  ml@landauheadhunting.com

Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning.

Videregivelse af dine personoplysninger til eventuelle tredjeparter sker i henhold til skriftlige aftaler med de pågældende parter, som overholder de gældende regler, herunder krav til fortrolighed samt sletning af oplysninger efter rekrutteringsprocessens afslutning.

Indhentning af referencer og baggrundstjek

Da vi har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job, kan vi indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante parter. Du kan derfor under eller efter første samtale blive bedt om at give samtykke til, at vi kontakter referencepersoner, hvis vi vurderer, at du skal videre i processen.

Vi foretager altid et baggrundstjek ved at søge oplysninger om dig via offentligt tilgængelige kilder som LinkedIn, Facebook, Google, CVR-registret mv. Dette gør vi ud fra en berettiget interesse i at sikre, at vi opnår det bedste match mellem arbejdsgiver og arbejdstager – både fagligt og personlighedsmæssigt.

Du har ret til ved jobsamtalen – og ellers efter anmodning – at få oplyst, hvilke konkrete oplysninger vi har indsamlet om dig.

Følsomme oplysninger

Vi indhenter ikke følsomme personoplysninger (herunder helbredsoplysninger) uden dit udtrykkelige samtykke. I forbindelse med din ansøgning eller senest ved første samtale opfordres du muligvis til at oplyse om eventuelle helbredsmæssige forhold, som har væsentlig betydning for dine muligheder for at udføre det job, du søger. Du har faktisk pligt til at oplyse herom i henhold til helbredsoplysningsloven.

Opbevaring af personoplysninger

Landau Headhunting opbevarer selv oplysninger om jobansøgere. Vi overholder gældende krav til it-sikkerhed.

Oplysningerne opbevares og behandles på en måde, der sikrer, at kun den HR-ansvarlige samt de personer, der direkte er involveret i rekrutteringsprocessen, får adgang til dine oplysninger.

Periode for opbevaring af personoplysninger

Landau Headhunting opbevarer din ansøgning og andre oplysninger, indtil vi har vurderet ansøgningen, og såfremt der er tale om et konkret stillingsopslag, indtil vi har gennemført og afsluttet rekrutteringsprocessen, dog maksimalt en periode på 12 måneder. Hvis du ansættes, vil din ansøgning blive opbevaret i løbet af dit ansættelsesforhold.

Har du fået foretaget en personlighedstest i forbindelse med rekrutteringen, vil resultatet af denne blive gemt indtil 6 måneder efter dens foretagelse, med mindre du giver samtykke til en længere opbevaring.

Får du ikke stillingen, men vurderer vi, at der kan blive behov for en person med dine kvalifikationer inden for en overskuelig fremtid, kan vi bede dig om samtykke til at opbevare ansøgningen længere end 6 måneder.

Rettigheder

I forbindelse med Landau Headhunting's behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

  • Ret til indsigt i hvilke personoplysninger Landau Headhunting behandler om dig. Vi svarer inden for rimelig tid, dog senest en måned efter din henvendelse
  • Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger
  • Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante – f.eks. hvis du vælger at trække din ansøgning tilbage
  • Ret til at gøre indsigelse mod fortsat behandling
  • Ret til at klage til Datatilsynet.  Se kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Landau Headhunting
Nørregade 32, 2nd floor
1165 Copenhagen K
Phone: +45 21 90 21 88
Mail: ml@landauheadhunting.com