Økonomi- og regnskabsansvarlig for store dele af Frederiksbergs idrætsanlæg

Er du en fagligt dygtig regnskabsansvarlig, der kan dit fag ned i detaljen? Trives du med at være omgivet af entusiastiske mennesker inden for forenings- og idrættens verden? Sætter du pris på et særdeles selvstændigt job, med store frihedsgrader inden for dit område? Trives du med ledere og chefer, der stoler på dine tal, men som også har brug for, at du kan gøre dem klogere og give dem et overblik uden brug af tekniske regnskabstermer? Kan du fastholde overblikket og styre dine prioriteringer i en dynamisk hverdag, så der er styr på det grundlæggende bogholderi? Kan du sortere i “Nice to have” og “Need to have” og være den klippe, som økonomien hviler på?

 

Så er det muligvis dig, vi leder efter som ny Økonomi- og regnskabsansvarlig til Frederiksberg Idræt! 
Om Frederiksberg Idræt 


Frederiksberg Idræt er en selvstændig paraplyorganisation for den organiserede idræt på Frederiksberg. Frederiksberg Idræt’s formål er at varetage idrættens interesser på Frederiksberg, herunder at skabe de bedst mulige vilkår for idrætsforeningerne, både hvad faciliteter og profilering af idrættens tilbud angår. 

Frederiksberg Idræt driver fem større idrætsanlæg, der tilsammen huser ca. 59 idrætsforeninger og danner den daglige ramme om knap 22.000 aktive idrætsudøveres hverdag midt i storbyen. 

Frederiksberg Idræt har et tæt samarbejde med idrætsforeningerne, udmøntet blandt andet via brugergrupper på de enkelte anlæg, samt forskellige idrætsfaglige udvalg. 

Frederiksberg Idræt har sammen med Frederiksberg Kommune vedtaget ambitiøse visioner for udviklingen af idrætslivet på Frederiksberg – med det primære mål at få flere idrætsaktive borgere på Frederiksberg. 

Det fremtidige mål for Frederiksberg Idræt og deres 30 faste medarbejdere er fortsat at servicere og udvikle foreningstilbuddene på de enkelte anlæg samt at sikre et bredt udbud og en høj kvalitet af idrætstilbud i samarbejde med både kommunen, foreningerne og eksterne samarbejdspartnere. 
 

Om jobbet 

 

Med reference til Frederiksberg Idræt‘s direktør får du ansvaret for det daglige bogholderi for hele organisationen.  Der anvendes E-conomic, som regnskabssystem, og det vil være en fordel, men ingen betingelse, at du har erfaring med dette system. Dit arbejde visualiseres gennem de månedlige regnskabsrapporter til Frederiksberg Idræt’s ledelse, samt kvartals- og årsrapport til økonomiudvalg og bestyrelse.  Bogholderiet er i dag særdeles veldrevet, og gode processer og procedurer er implementeret. Bogholderiet både kan og skal løbende udvikle sig, men står ikke overfor store systemændringer eller implementering af ny it teknologi. 

Med undtagelse af løn (kørsel og dialog med medarbejdere i forbindelse med lønnen), som varetages af en anden medarbejder, vil dine opgaver bl.a. være følgende: 

  • Månedlig opstilling af regnskabsrapport (drift og balance) samt hjælp til revisor ved årsafslutning. 
  • Daglig bogføring af kreditor, debitor og finans. 
  • Debitor- og kreditorstyring. 
  • Håndtering af fakturering og regnskabsafstemninger. 
  • Momsafstemning og indberetninger (Frederiksberg Idræt er delvist momsregistreret) 
  • Varetagelse af økonomistyringsopgaver i forskellige projekter. 

I det daglige vil du have en bred kontaktflade med medarbejderne på alle anlæggene. Ikke mindst et tæt samarbejde med de tre halinspektører, der er ansvarlige for den daglige drift og du vil sammen med den adm. direktør og halinspektørerne deltage på ledermøderne for Frederiksberg Idræt i forbindelse med økonomirapportering. 
 

Om dig  

 

Du motiveres af at arbejde selvstændigt og have et entydigt ansvar for “dit” Bogholderi. Din faglige dygtighed kan der ikke sættes en finger på, og nu vil du gerne have ansvaret selv og inden for rammerne af en veldreven organisation sætte dine fingeraftryk. Du trives et sted, hvor der er mange mennesker, både medarbejdere og brugere af faciliteterne. Måske har du haft berøring med foreningslivet i tidligere job, men ingen forudsætning. 

Som person er du: 

  • Handlingsorienteret og proaktiv 
  • Systematisk og struktureret 
  • Robust og vedholdende 
  • Positiv, loyal og humoristisk. 

Du har en uddannelsesmæssig baggrund og erfaring, som underbygger kravene i stillingen, men vi stiller ikke krav til en specifik uddannelse. 
 

Du tilbydes 

 

En særdeles spændende og udfordrende stilling i en aktiv, udviklingsorienteret idrætsorganisation med en bred berøringsflade til idrætsudøvere, brugere og borgere på Frederiksberg. Du får et stort ansvar, som du varetager selvstændigt. 

Såvel løn som pension forhandles på et attraktivt niveau. Frokostpausen er betalt af Frederiksberg idræt. Stillingen er en fuldtidsstilling, men deltid i mindre omfang, kan være en mulighed. Der er fleksibilitet i forhold til hjemmearbejdsdage, når det er nødvendigt for at få hverdagen til at hænge sammen.
 

Interesseret? 

 

Vi glæder os til at læse din ansøgning, som du meget gerne må sende med det samme. Søg stillingen ved at klikke på ansøgningsknappen, hvor du kan uploade din ansøgning og dit CV.  

Landau Headhunting varetager rekrutteringsprocessen. Du kan derfor kontakte Martin Nielsen fra Landau Headhunting på mobil: 8122 8180, hvis du gerne vil have uddybet stillingen.  

Vi venter på den rigtige kandidat, men vi har også travlt. Derfor indkalder vi løbende relevante kandidater til samtaler og forbeholder os muligheden for at indkalde kandidater inden ansøgningsfristens udløb.  

Vi glæder os til at høre fra dig!
Læs mere om Frederiksberg Idræt her: https://fiu-frederiksberg.dk/ Del i dit netværk Del på Facebook Del på X Del på LinkedIn Del på Google Plus Udskriv Tip en ven
Frist: Besat
Kontaktperson:
Martin Nielsen +45 81 22 81 80
Lokation:
Jens Jessensvej 16 2000 Frederiksberg
Landau Headhunting
Nørregade 32, 2nd floor
1165 Copenhagen K
Phone: +45 21 90 21 88
Mail: ml@landauheadhunting.com